Önümler

 • Sürtülme gaby we massa pad pad, tebigy silikon gapdal çotga gözelligi şahsy arassalaýjy çotga

  Sürtülme gaby we massa pad pad, tebigy silikon gapdal çotga gözelligi şahsy arassalaýjy çotga

  Sürtülme gabygy massa pad pad, tebigy silikon gapdal çotga gözelligi şahsy arassalaýjy çotga Düwürtik we wagtyndan öň garramak ýaly nejis meseleleriň öňüni almak üçin ýüzüňizi ýuwmak zerurdyr.El bilen arassalamak iň ýönekeý we iň göni usul, ýöne düýpli arassalamak usuly däl.Mikroskop astynda gözeneklerde henizem köp hapalaryň bardygyny we ölen tegmilleriň doly arassalanmandygyny anyk görüp bilersiňiz.Bu wagt arassalaýyş gurallaryny getirmek iň gowusydyr.Biziň bagtymyz ...
 • 2-in-1 ýüz arassalaýjy çotga, silikon el bilen arassalaýjy çotga, derini keratin arassalaýjy arassalaýyş ulgamy, deriniň ähli görnüşleri üçin amatly ýumşak massaj gözenekleri

  2-in-1 ýüz arassalaýjy çotga, silikon el bilen arassalaýjy çotga, derini keratin arassalaýjy arassalaýyş ulgamy, deriniň ähli görnüşleri üçin amatly ýumşak massaj gözenekleri

  Önümiň ady 2-in-1 ýüzüň arassalaýjy çotgasy, silikon el bilen arassalaýjy çotga, derini çuň arassalaýan keratin arassalaýyş ulgamy, deriniň ähli görnüşleri üçin amatly super massaage gözenekleri 100% arassa, hünär hilli iýmit derejeli silikon.ABŞ FDA we Europeanewropanyň LFGB howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.Gysgaça düşündiriş 1) Bir stocka nusgalarymyz üçin mugt nusga, ýöne ýük müşderiler tarapyndan tölenmeli.2) customöriteleşdirilen nusga üçin size töleg töleýäris.Customöriteleşdirilen nyşan nusgasy welco ...
 • Saç egriji demir düzediji, perm taýagy, silikon ýylylyk izolýasiýa paneli, elektrik egriji demir, uly egriji demir, silikon pad

  Saç egriji demir düzediji, perm taýagy, silikon ýylylyk izolýasiýa paneli, elektrik egriji demir, uly egriji demir, silikon pad

  Saç egriji ütükler, saç düzediji, perm taýaklar, silikon ýylylyk izolýasiýa padleri, uly egriji ütükler, silikon ýassyklar Önümiň ady Perm taýagy silikon pad uly egriji demir silikon pad Bu material 100% arassa, hünär derejeli iýmit derejeli silikondyr.ABŞ FDA we Europeanewropa LFGB howpsuzlyk standartlaryna laýyk geliň.Gysgaça düşündiriş 1) Bir stocka nusgalarymyz mugt nusgalar, ýöne ýük müşderi tarapyndan tölenmeli.2) customöriteleşdirilen nusgalar üçin, gurnama tölegini alarys.Welcom ...
 • Silikon ýüzüni arassalaýjy çotga Sonik ýüzli skrablar Deriniň ähli görnüşleri üçin suw geçirmeýän elektrik ýüzüni arassalaýjy massaj çotgasy

  Silikon ýüzüni arassalaýjy çotga Sonik ýüzli skrablar Deriniň ähli görnüşleri üçin suw geçirmeýän elektrik ýüzüni arassalaýjy massaj çotgasy

  Silikon ýüzüni arassalaýjy çotga Sonik ýüzi süpürgiçler Deriniň ähli görnüşleri üçin suw geçirmeýän elektrik ýüzüni arassalaýjy massaj çotgasy Önümiň ady Silikon ýüzüni arassalaýjy çotga Sonik ýüzi süpürgiçler Suw geçirmeýän elektrik ýüzüni arassalaýjy çotga ähli deri görnüşleri üçin material 100% arassa, hünär derejeli iýmit derejeli silikon.ABŞ FDA we Europeanewropanyň LFGB howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.Gysgaça düşündiriş 1) Bir stocka nusgalarymyz üçin mugt nusga, ýöne ýük müşderiler tarapyndan tölenmeli.2) customöriteleşdirilen nusga üçin ...
 • Suw geçirmeýän silikon ýüzüni arassalaýjy çotga BPA mugt silikon ýüzi arassalaýjy çotga

  Suw geçirmeýän silikon ýüzüni arassalaýjy çotga BPA mugt silikon ýüzi arassalaýjy çotga

  Iýmit derejesindäki bakteriýa garşy silikondan ýasalan bu ýüz arassa çotgalar.MASSAGE FUNKSI: ASY: Deriňizi ýuwaşlyk bilen siňdiriň we massaage ediň, gan aýlanyşygyny ösdüriň, gözenekleriň ýapylmagynyň öňüni alyň.KÖP MAKSAT: ialüzüňi bejermek we çaga saçlaryny ýuwmak üçin ajaýyp, makiýaup çotgasyny arassalamak üçinem gowy.Haryt maglumatlary Önüm FDA Silikon ialüzüň Arassalaýjy Çotgasy Softüzüňi Arassalaýjy Çotga Markasy Markasyz material Silikon Kauçuk Ölçeg standarty ýa-da reňkini öz islegiňiz boýunça MOQ 1000 bölek ...
 • Silikon ýüzi lomaý lomaý suw geçirmeýän silikon ýüzüni arassalaýjy çotga

  Silikon ýüzi lomaý lomaý suw geçirmeýän silikon ýüzüni arassalaýjy çotga

  Lomaý silikon ýüzi süpürgiç suw geçirmeýän silikon ýüzüni arassalamak çotgasy Önümiň ady lomaý silikon ýüzi gyrgyç suw geçirmeýän silikon ýüzi arassalaýjy çotga materialy 100% arassa, ýokary hilli iýmit derejeli silikon.ABŞ FDA we Europeanewropanyň LFGB howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.Gysgaça düşündiriş 1) Bir stocka nusgalarymyz üçin mugt nusga, ýöne ýük müşderiler tarapyndan tölenmeli.2) customöriteleşdirilen nusga üçin size töleg töleýäris.Customöriteleşdirilen nyşan nusgasy hoş geldiňiz Logo Customized ...
 • Gyzgyn satuw Elektrik suw geçirmeýän yrgyldy ýüzi çuňňur arassalaýjy çotga silikon gözelligi

  Gyzgyn satuw Elektrik suw geçirmeýän yrgyldy ýüzi çuňňur arassalaýjy çotga silikon gözelligi

  Gyzgyn satuw Elektrik suw geçirmeýän wibrasiýa ýüzi çuňňur arassalaýjy çotga silikon gözelligi Önümiň ady gyzgyn satuw elektrik suw geçirmeýän yrgyldy ýüzi çuňňur arassalaýjy çotga silikon gözellik materialy 100% arassa, ýokary hilli iýmit derejeli silikon.ABŞ FDA we Europeanewropanyň LFGB howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.Gysgaça düşündiriş 1) Bir stocka nusgalarymyz üçin mugt nusga, ýöne ýük müşderiler tarapyndan tölenmeli.2) customöriteleşdirilen nusga üçin size töleg töleýäris.Customöriteleşdirilen nyşan nusgasy hoş geldiňiz L ...
 • Göçme FDA silikon ýüz çotgasy Täze geliş ýüz guraly silikon arassalaýjy çotga

  Göçme FDA silikon ýüz çotgasy Täze geliş ýüz guraly silikon arassalaýjy çotga

  Iýmit derejesindäki bakteriýa garşy silikondan ýasalan bu ýüz arassa çotgalar.MASSAGE FUNKSI: ASY: Deriňizi ýuwaşlyk bilen siňdiriň we massaage ediň, gan aýlanyşygyny ösdüriň, gözenekleriň ýapylmagynyň öňüni alyň.KÖP MAKSAT: ialüzüňi bejermek we çaga saçlaryny ýuwmak üçin ajaýyp, makiýaup çotgasyny arassalamak üçinem gowy.Haryt maglumatlary Önüm FDA Silikon ialüzüň Arassalaýjy Çotgasy Softüzüňi Arassalaýjy Çotga Markasy Markasyz material Silikon Kauçuk Ölçeg standarty ýa-da reňkini öz islegiňiz boýunça MOQ 1000 bölek ...